obrázek

MŠ Rokytnice nad Jizerou

Dolní 210


Informace


 

co s sebou do školky :

bačkory - podepsané

oblečení do třídy

oblečení na písek

náhradní spodní prádlo, triko
Vnitřní řád školní jídelny při MŠ v Dolní Rokytnici nad Jizerou

vyplývá z vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 o školním stravování a vyhlášky 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby

 - odběr obědů cizích strávníků do jídlonosičů od 11.15 hod do 11.30 hod

 - výdej obědů dětem od 11.30 hod do 12.00 hod.

 - výdej cizím strávníkům na talíř od 12.15 hod. do 12.30 hod. - odhlašování obědů nejpozději do 8 hodin ráno, možno telefonicky

- neodhlášené obědy propadají - do kategorie jsou děti zařazeni podle data narození dle vyhl. 107/2005 Sb.

 - v době nemoci možno odebrat oběd pouze první den za sníženou cenu, další dny může rodič oběd odebrat za plnou cenu jako cizí strávník

 - je-li dítě přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy, rozsah docházky tedy i stravování zákonný zástupce domluví při nástupu dítěte do školy s paní ředitelkou a vedoucí školní jídelny

 - způsoby placení formou předplatného včetně školného - hotově – vždy nejpozději do 25. na následující měsíc, obědy je možné hradit denně od 8.00 hod. do 15.30 hod. u vedoucí školní jídelny trvalým příkazem k úhradě z Vašeho bankovního účtu a to nejpozději 25. na následující měsíc, vyúčtování provádíme 2x ročně, bližší informace u vedoucí školní jídelny

 - pedagogický dozor při vydávání obědů dětem zajišťují učitelky, děti jsou povinné při výdeji jídla řídit se pokyny vedoucí kuchyně, kuchařky a učitelek - problémy nebo své připomínky k pokrmům hlásí rodiče dětí vedoucí školní jídelny

 - za čistotu stolů během výdeje ručí vedoucí školní jídelny

 - s jídelním lístkem se mohou rodiče dětí i cizí strávníci seznámit včasným vyvěšením jídelního lístku a to i na portálu školky www.msrokytnice.skolniweb.cz - skladba jídelníčku je vázána na plnění spotřebního koše dle vyhlášky 107/2005

 

 

 co s sebou do školky :

bačkory - podepsané

oblečení do herny

oblečení na písek

náhradní spodní prádlo, triko

 

 

Přiložené soubory ke stažení:

1. Vnitřní řád školní jídelny při MŠ.docx - Vnitřní řád školní jídelny MŠAutor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.ledinterier.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.